2012. január 18., szerda

Az új FATPár napja írtam, hogy megszűnik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2012. december 31-ig. 
A tegnapi, 2012. január 17-i Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőben megjelent az új Nemzeti Munkaügyi Hivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal alapító okiratának 8.2-es pontjában található a következő mondat: 
"A Hivatal a szak-és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörében: 
(...)-ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, a Felnőttképzési Akkreditációs Testület és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait;"

Szintén benne van az alapító okiratban, a 8.6-os pontban alaptevékenységként az akkreditációs tevékenység. 
Tehát ebből világosan látszik, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal látja el és fogja ellátni az akkreditációval kapcsolatos tevékenységeket. Pásztor Eszter
Országos Felnőttképzési
Szakértő és Tanácsadó
www.felnottkepzesiakkreditacio.hu